Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

KÖNYV
gARY CHAPMAN:
AZ ÖT SZERETETNYELV

Istenre hangolva. Aki mindig közel van

 

Miért van az, hogy az egyik ember mélyen átéli Isten szeretetét, míg a másik olyan messzire érzi magát Istentől, hogy még a létezésében sem biztos? Ha Isten szereti az embereket, miért nem érzi ezt minden teremtménye? Talán azért, mert sokan rossz helyen keresik a szeretetet? De hogyan halljuk meg a szeretet nyelvét? A szerző, Gary Chapman ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ Az 5 szeretetnyelv: Istenre hangolva című nagy sikerű könyvében. Ahogyan embertársainkkal való kapcsolatunkat formáljuk, úgy kell az Istennel való szeretetkapcsolatunkat is helyreállítanunk. Semmi sem fontosabb annál, mint hogy megismerjük és szeressük Istent. Az emberi szeretetkapcsolatokban Isten lénye tükröződik vissza, aki maga a szeretet. Ha megértjük az emberi szeretet működését, az isteni szeretet megértéséhez is közelebb kerülhetünk.

A könyv szerzője Gary Chapman keresztény amerikai író, párkapcsolati tanácsadó, „az öt szeretetnyelv" fogalom megalkotója. 1971 óta az Észak-Karolina államban található Winston-Salem városában a Calvary Baptist Church segédlelkésze. Bel- és külföldi konferenciák rendszeres előadója a házasság, család és kapcsolatok témakörében. Tevékenységének köszönhetően a világ minden tájáról kap meghívást. Saját élettapasztalatai, illetve 35 évnyi lelkipásztori és pártanácsadói működése után jelentette meg a Hangolva-sorozat első, Egymásra hangolva: Öt szeretetnyelv a házasságban című könyvét. Leghíresebb művét, az Egymásra hangolva címűt közel negyven nyelvre fordították le. Az első könyv sikerét követően Gary Chapman különleges kiadásokkal bővítette a sorozatot, így igyekezett elérni az egyedülállókat, férfiakat, illetve a kamaszok és kisgyermekek szüleit. Emellett számos egyéb kötet szerzője: A szeretet másik arca - a harag (2012), Családi összhangzattan (2001), Istenre hangolva (2018) stb.

Gary Chapman szerint öt szeretetnyelv (elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek és testi érintés) létezik a világon, s minden ember ezen szeretetnyelvek egyikén tudja a legjobban kifejezni a szeretetét, illetve ezen szeretetnyelvek egyikével lehet éreztetni vele a felé irányuló szeretetet. A szerző meg van győződve arról, hogy mindannyiunknak van egy „elsődleges szeretetnyelvünk", amely a szívünkhöz szól, és ha ezen hallgatjuk Istent, a legszemélyesebben fogjuk megtapasztalni a szeretetét. Ugyanakkor azt is állítja, hogy Isten minden ember szeretetnyelvét folyékonyan beszéli. Chapman főleg a házasságban tartja fontosnak, hogy a felek megismerjék saját és párjuk szeretetnyelvét, így megfelelőképpen tudják kifejezni a szeretetüket. Ebben a könyvben Gary Chapman az Isten szeretetnyelveiről ír, azt írja körül, hogy szeretetnyelvünknek megfelelően mi állhat hozzánk közelebb, hogy Isten szeretetét érezzük s viszonozzuk.

A szerző a bevezetésben így fogalmazza meg a könyv célját: „E könyv azzal a céllal íródott, hogy közelebb vigye az olvasókat Istenhez, és az ő határtalan szeretetét megismerve megtanuljanak hatékonyabban szeretni másokat. Így segíthetünk a körülöttünk élőknek, hogy örüljenek az életnek, és megbékéljenek a halál gondolatával." Chapman abból indul ki, hogy a szeretetnek az emberi kapcsolatokban megfigyelhető kifejezési módjai az isteni szeretet visszatükröződései. Ha Isten saját képére teremtette az embert, akkor joggal várhatjuk, hogy a szeretetnek ez az öt kifejezési formája Isten jellemében és természetében is megnyilvánuljon. Chapman könyvéből megtudhatjuk, hogyan érezteti velünk Isten a szeretetét és hogyan szól mindenkihez azon a szeretetnyelven, amelyik a legkifejezőbb számára. Ugyanakkor arra is választ találunk a könyvből, hogy mi miként fejezhetjük ki a legkönnyebben Isten iránti szeretetünket. „Hiszen mi lehet fontosabb annál, mint hogy szeressünk és szeretetet kapjunk? A szeretet melletti döntésnek és a szeretet tanulásának a kulcsa az isteni szeretet megismerésében rejlik."

Szerkezetét tekintve a könyv tíz fejezetre tagolódik, a könyvet bevezető nyitja és utószó zárja. Az első fejezetben az öt szeretetnyelvről olvashatunk általánosan, majd az ezt követő fejezetekben mindenikről részletes leírást találunk. A könyv további részében a szerző lehetőséget kínál arra, hogy felismerhessük saját szeretetnyelvünket, valamint a többnyelvűség előnyeit. A könyv kilencedik és tizedik fejezete olyan szituációkat mutat be, melyekben a szeretet hol távolinak tűnik, hol pedig győzedelmeskedik. A műben a szerző végigveszi az öt szeretetnyelvet, s bibliai idézetekkel, személyekkel, tényekkel támasztja alá, hogy Isten minden szeretetnyelvet ismer, használ, valamint azt is, hogy különböző bibliai személyek is e szeretetnyelvek valamelyikén fejezték ki Isten iránti szeretetüket.

Ki gondolt volna arra például, hogy Dávid zsoltárait az elismerő szavak szeretetnyelvén keresztül értelmezze? Vagy Luther Márton himnuszait? Kinek jutna eszébe, hogy Jézus három és fél évét a tanítványokkal társítja a minőségi idő szeretetnyelvével? Gondoltál már arra, mi mindennel ajándékozott meg téged Isten? Gondolt már valaki arra, hogy úgy tekintsen a szeretet „prófétanőjére", Teréz anyára, mint aki a szívességek szeretetnyelvén fejezte ki Isten és emberek iránti szeretetét? Tudatosult már valakiben az, hogy amikor Jézus csodákat tett, akkor a testi érintés szeretetnyelvén fejezte ki az emberek iránti szeretetét?

Chapman a bibliaiakon kívül bőven hoz fel példákat saját praxisából is, s miután sikerül felismerni saját szeretetnyelvünket - vagy szeretetnyelveinket -, több példán keresztül is szemlélteti, hogy esetleg miképpen fejezhetjük ki Isten iránti szeretetünket. Példákon keresztül mutatja be, hogyan közli velünk Isten a szeretetét a számunkra legkifejezőbb módon, és hogyan viszonozhatjuk ezt saját szeretetnyelvünk változatos kifejezési formáival. Hiszen mi lehet fontosabb annál, mint hogy szeressünk és szeretetet kapjunk? Azt hiszem, a szeretet melletti döntés kulcsa Isten megismerésében rejlik" - írja a szerző.

Harmat Kiadó, Budapest 2018 (ford. Szabó Ágnes)

Fancsali Andrea

 

Keresés a Katholikos oldalain