Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXVIII. évfolyam 6. szám. 2017 június)
Table of contents June, 2017

Arany János


SZENT LÁSZLÓ FÜVE

Népmonda (részlet)

Ezer év után még nem irtak nyolcszázat,
Hanem legfölebb csak nyolcvan-egynehányat,
Mikor László király, magyarok királya,
Pogány kun hadakkal háborúba szálla. (...)
A király pedig űlt a földnek porában,
Bűnbánatot tartván néma sátorában; (...)
Fennszóval könyörge: „Én uram Istenem! (...)
Így könyörge László, magyarok királya,
Hát ime! tömérdek nép tolong hozzája (...)
„Oh jaj! tekints végig széles országodban,
Meglátod a szörnyű romlást, ami ott van
„Hiába parancsolsz böjtöt, imádságot,
Azzal meg nem óvod haldokló országod,
Könyörögtünk untig, de a böjt, az éhség
Csak öregbité a pestis dühöngését. (...)
Hallák imádkozni a felséges királyt:
„Hatalmas Uristen! seregeknek ura!
Haragod e népre ne gerjedjen ujra.
Oh, ne vond el tőlük lelkednek világát,
Inkább orvosold meg elméik vakságát;
Nagy Isten! mutasd meg erejét csudádnak:
Teremts csodát nekik: hisznek, mikor látnak.” (...)
Pázsitos szép helyre a népet vezette,
Tegzéből nyilat tön a felvont idegre,
S inte mindnyájoknak: térdepeljenek le.
(...) Kézivét koronás feje fölé tartá, –
Pendűlt a feszes hur, mikor elpattantá. (...)
A király pedig ment fölvenni a nyilat,
S ím egy fűlevél van kopótyuja alatt:
Ismeretes fűnek volt az a levele,
Melynek a nép száján keresztfű a neve.
S monda László: „Ime gazdag kegyelmében
Füvet adott Isten csodálatosképen,
Melytől enyhülést vesz a dühös nyavalya
S megszűn öldökölni a halál angyala.”
(...) Szájról-szájra terjed híre a csodának:
A sir szélin állók visszafordulának.
Megszállt a halálnak vészes áradása,
Régi medre közzé visszatért folyása,
Házakban az élők folyvást szaporodtak,
Megsiratva mentek földbe a halottak.
A nép is e dolgot megtartá eszében,
(...) A fűnek pedig, hogy lenne emlékezet,
A „keresztfű” helyett ada másik nevet:
Felragadt az uj név s a füvet ma is még
Szent László füvének híja a magyar nép.

(1847)

 

 


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain