Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Laczkó Vass Róbert
vÁRADI LITÁNIA


nagyasszonyunk hazánk reménye
fogadkozások véredénye
lászló király lovagregénye
köntösöd bársonyos szegélye

koronázatlan szűziesség
istenáldott elégedettség
ártatlanságodból gyerekség
vesztét ordas pogányok lesték

harmatkoszorúd gyöngyös éke
mesteremberek verejtéke
birodalmad peremvidéke
babonák titkos menedéke

csalhatatlan jövőbe látás
misztériumhoz csodavárás
római zsolozsmáktól párás
ablakon beszüremlő áldás

boldogasszony edzett vitéze
részek hódoltatott egésze
töredezett freskók penésze
vajon a zsoltár megidéz-e

páncélba fojtott férfiasság
pallosjogon osztott igazság
csuhába bújtatott halandzsák
szóvirágaiban ravaszság

napkelet barbár szeszélye
nyugat pandora-szelencéje
testvérháborúk meredélye
tunyaság feneketlen mélye

minden vagyonunk hadizsákmány
nemes anyagban furcsa zárvány
örömünnephez ócska bálvány
műremeklés helyett csinálmány

harsonákban a keserűség
mankóval botladozó hűség
folyton elboruló derűs ég
túlbonyolított egyszerűség

mocsáron párálló gondolat
nem zaboláz ingerült lovat
szemünkre porladó vakolat
ugyan milyen jövőt tartogat

szőlőszemet fonnyasztó hőség
aranyló sorvadásban bőség
gyöngeségünkben erősség
bajban megtartó felelősség

szenvedélyek vad árapálya
szerelmek vértelen csatája
ránk örökített koponyája
maradt a legnagyobb csodája

hősiességed árnyalakja
templomok homályát belakja
nyomorultak apraja-nagyja
sorsát belőled összerakja

romanikától gótikáig
táltosodnak meg paripáid
idegen országból hazáig
verekszel bennünk mindhalálig

gabonát érlelő szemérem
engedd az aratást megérnem
alamizsnát ne kelljen kérnem
lászló pénze legyen a bérem

lámpásom egyre jobban serceg
hovatovább az órák percek
kíméld ki más hitével henceg
s ölelj magadhoz Jézus herceg

 

Keresés a Katholikos oldalain