Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXVIII. évfolyam 8. szám. 2017 augusztus)
Table of contents August, 2017

Kedves Olvasó


Az irodalom, a művészetek olyan kérdéseket fogalmaznak meg, amelyek a társadalomban jelen vannak, az embereket foglalkoztatják. A művész érzékeny ember, sokszor olyasmit is megmutat, ami „ott van a levegőben”, de a kortársak még nem tudják pontosan, mi is az. Az író nemegyszer dokumentumokat forgat, felkészül egy-egy mű megírására, érzékenysége mellett a dolgok, jelenségek mélyére is ás. Előfordul, hogy amit a tapasztalatai alapján megfogalmaz, első olvasásra meglepi, megbotránkoztatja a közembert. Nem hiába tartja a szólás: mondd meg az igazat, és betörik a fejed. Nem egy művész kapott nagyon kemény kritikát, egész kórus alakult a felháborodottakból, aztán eltelt pár évtized, és amiről írt, amit megmutatott, az immár a szélesebb közönség számára is nyilvánvaló lett.

A művészt, akit életében sárral dobáltak, halála után zseninek kiáltották ki. A művészet szerepe a gyönyörködtetés mellett az is, hogy gondolkodásra serkentsen, felrázzon, változásra sarkalljon. Ebben a lapszámban egy mélyen érző, kora zavaros érzelmeit, az örök ember Isten- és emberkeresését is kifejező drámaírót, Henrik Ibsent igyekszünk bemutatni. Annál is inkább, mert Ibsen 1849. október 6-ai keltezéssel Magyarországhoz címen tisztelgő verset írt: Magyarország felől fakón nem dörög a harc zaja már! / A csatatérről sóhajok és haldoklók jajszava száll, / hozza az éji csöndön át a hírt, a búskomort, a gyért, / hogy nincsen többé a magyar, utolsó harca véget ért. […] // De a rabság éje múltán hajnalpír fut égre újból, / s szabadságért holt hőseid fölkelnek halottaikból, / csatlakoznak azokhoz, kik a Visztula mentén vesztek, / s azokhoz, kik vérpadokon német földön elvéreztek. // S midőn a trónok ellen fölkel a fiak haragja / őszi orkánként, s leomlik a zsarnokság ősalapja – / büszke harci jelszavakért, magyar, neved dörgi akkor / hőseidnek tisztelegve a győzelmes ifjú hadsor!

Bodó Márta

 

 


Könyv


 

 


Máshol


 

 

 

Keresés a Katholikos oldalain