Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXVIII. évfolyam 4. szám. 2017 április)
Table of contents April, 2017

Kedves Olvasó

borito Áprilisi lapszámunk alászállással és felemelkedéssel kezdődik, ahogyan az élet maga a nagypéntek, a passió, és a húsvét, a feltámadás között ível. Súlypontként a papi hivatásról való elmélkedést tűztük ki célul, két szerzőt kértünk konkrétan közreműködésre. Ezek egyike a gyulafehérvári papi szeminárium rektora, aki kollégái figyelmét arra hívta fel, hogy a hivatás ébresztése és erősítése nem csak a Papnevelő Intézet, tehát egy intézmény dolga, hanem a teljes papi (és hívő) közösségé. Másik a gyulafehérvári főegyházmegye legidősebb még aktív plébánosa, aki gondolatait felkérésre a papi szenátus előtt is kifejtette. E két írást gondolatébresztőnek, de akár vitaindítónak is szánjuk: hogyan is áll ma a papi hivatások kérdése, a papi szolgálat, a papi identitás? Nehezebb-e ma talpon maradni, mint korábban? Milyen kapaszkodói vannak egy papnak? Mi a feladata saját véleménye szerint és a közösség elvárásában? Hol a helye a mai világban? Mi bizonytalaníthatja el, hol és mikor kell segíteni neki, és ki az, aki mellette áll a nehéz órákban? Hogyan működik ma a katolikusok közt a szolidaritás, és hogyan a papok között?

A felvetődő kérdések vonatkozásában ajánljuk olvasásra a Washingtonban élő egyházjogász jezsuita, Őrsy László több évtizeddel korábban papírra vetett gondolatait a papról mint az egység középpontjáról a keresztény közösségben. Baricz Lajostól három olyan szonettet választottunk, amelyek a papi szolgálat kérdéseit fogalmazzák meg (Az Úrra figyelek, Mi is kell nekem?, Kidobom a hálót). Tankó Emőke segítségével egy példaértékű papi életutat idézünk fel: Dani Gergely alakját, aki nagyon sokat tett a gyimesi keresztények identitásának védelmében. Érdekes színfolt Cselényi István Gábor nyugalmazott görögkatolikus parókus írása a házasság és a papi rend összefüggéseiről a görög szertartásban.

Reméljük, sikerül a felvetett témával elgondolkodtatnunk, akár írásra is sarkallnunk Önöket, kedves olvasóinkat. Húsvét közeledtével fogadják jó szívvel húsvéti jókívánságainkat: a feltámadás reménye világítsa be a legnehezebb órájukat is!

Bodó Márta

 

 


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain