Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Könyv
kARIN SEETHALER: A SZEMLÉLŐDŐ IMA GYÓGYÍTÓ EREJE ÉS ÁLDÁSA

 

Mielőtt bármit is írnék az egyébként bizonyára nagy érdeklődésre számot tartó, hasznos könyvről, idézem az eredeti címét: Die Kraft der Kontemplation. In der Stille Heilung finden. Nem akarom a fordítót (Bruncsák István) elmarasztalni, bizonyára jól megalapozott szempont szerint adta ezt a magyar címet. Én azonban szeretném elhatárolni a mai könyvpiacon agresszíven gyógyulást hirdető kommersz könyvektől. A kontempláció erejéről szól e kötet és arról, hogy lehetőség van gyógyulást, elrendeződést találni a csendben. A szemlélődés csöndjében.

A szerző Jálics Ferenc tanítványa, munkájához mestere ír rövid előszót -és rögtön kérdezhetnénk: lehet valami újat írni ebben a témában a szemlélődő lelkigyakorlatairól az erről írt könyveiről ismert jezsuita szerzetes után? A választ ő maga adja meg: a tapasztalatok egyre gazdagodnak, az átalakulással járó belső út mindig más, mindig más kihívások elé állíthat. Karin Seethaler is gyakorló lelkivezető, mégsem módszertant ír, nem is lelkigyakorlatos könyvet, hanem korunk spirituális tapasztalatra vágyó emberéhez próbálja eljuttatni az örömhírt ezen az úton. Egy-egy kulcsszó, téma köré rendezi tapasztalatait, összekapcsolva ezeket általános emberi tapasztalatokkal (melyeket írók, költők, filozófusok bölcsességei fémjeleznek), felhíva a figyelmet a lehetséges félreértésekre, tévu-takra is. Négy nagyobb fejezetbe rendezi mondanivalóját: Az alapok, A meditáció a gyakorlatban, Szemlélődő magatartások és azok gyógyító hatásai, Ami a szemlélődő életmódot erősíti. Szükséges a rövid fogalomtisztázó és lelkiségtörténeti alapvetés, hiszen a misztika, a meditáció, a kontempláció - de akár a szemlélődés szó is többféle jelentéssel él a köztudatban. A szerző a keleti és a nyugati keresztény hagyományba építi be e fogalmakat, különösen a Jézus-ima folyamatosságát emeli ki Remete Szent Antaltól Thomas Keating mai gyakorlatáig.

A könyv lényegi mondanivalóját a két középső fejezet tartalmazza: a gyakorlatról gyakorlatiasan értekezve. Az egyes alfejezetekben visszaköszönnek a Jálics-lelkigyakorlatok kulcsfogalmai, mozzanatai. Ilyenek a testtartás, a tenyér figyelése, a „jó" szó vagy Mária, majd Jézus nevének mondása. Lelkigyakorlatokon gyakran merülnek fel kérdések, aggályok, nehézségek ezekkel az elemekkel kapcsolatban, és ott többnyire közvetlen eligazítást kaphat az imádkozó. Aki viszont egyedül próbálkozik ezzel az imaformával, hasznos szempontokat olvashat jelen könyvben. Ez a fejezet, bár látszólag a technikai részről szól, arra világít rá a legjobban, miért van akkora erő a szemlélődésben. Az éber figyelem, ami csak látszólag semmittevés, mozgósítja az Istenre való képességet, ezzel együtt az életrevalóságot. „A meditáció ugyanis nem valami elsajátítandó technika, amelyre bizonyos gyakorlás után »képes« valaki, hanem kapcsolati történés, melyet minden meditációban át szeretne élni az ember" - írja a szerző.

A harmadik fejezetben a hogyanra kaphatunk választ. Miért és hogyan fordulhat elő a csendes szemlélődésben az, hogy belső gyógyulást vagy egyszerűen valami pozitív változást tapasztalunk? Még pontosabban: hogyan nyílunk rá arra a kapcsolatra, amelyben Jézus gyógyító szeretete megérinthet minket?

A kapcsolat létrejöttéért, kiteljesedéséért az imádkozónak is oda kell tennie a maga részét. A találkozás nyitja a szemlélődő magatartásban van. Elemei: az éber figyelem, az odafordulás, a megbocsátó magatartás és a készség a fájdalom elfogadására. A négy alfejezetben hasonló struktúra segíti az egyes eligazítások könnyű megértését és megjegyzését: a magatartásforma mibenléte után annak konkrét lépéseit ismerheti meg az olvasó (a nagyon pragmatikus „na de hogyan kell csinálni" kérdésre kap választ). Egy példa is illusztrálja a gyakorlatot, majd számba vehetjük a lehetséges akadályokat és kiutakat, a félreértéseket, a tévedéseket, végül ráláthatunk arra, hogy saját belső magatartásunk hatására a lélek hogyan válik a kegyelem terepévé, ami lehet akár gyógyulás is. Mert például a jól gyakorolt éberség (amire egyébként Jézus felszólít az evangéliumban) segít távolságot venni önmagunktól, a fájdalom elfogadásával nagyon egyszerűen megtanuljuk elfogadni önmagunkat is. Az idáig vezető út nem ennyire rövid és egyszerű, erre köny-nyen rálátunk, ha figyelmesen olvassuk a könyvet. A szemléletes képek, a hétköznapi életből vett példák, a szentírási alapok magyarázata, a közbeékelt versek, bölcs mondások megvilágosító ereje mégis vonzóvá teszik ezt a folyamatot, hiszen az élet - ami Isten terve rólunk, emberekről - mindig vonzó. A csendben erre az életre találunk rá.

A 200 oldalas, irodalomjegyzékkel ellátott, olvasóbarát méretű és törde-lésű könyv hasznos olvasmánya lehet - Jálics Ferenc ajánlását idézve - azoknak is, „akik a szemlélődés útján járnak, és azoknak is, akik még keresik útjukat".

Korda Kiadó, Kecskemét 2016

Farmati Anna

 

Keresés a Katholikos oldalain