Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 9. szám. 2016 szeptember)
Table of contents September, 2016

boritoKedves Olvasó!

Szeptemberi lapszámunkban ismét széles paletta tárul az olvasók elé, több témakör, köztük hit és művészet viszonya, a magyarság jelene és jövőképe, a katolikus nőmozgalom történetének néhány erdélyi fejezete. A pápa és a fiatalok krakkói találkozásának margójára a pasztorálteológus Ferenc pápa teológiáját vázolja, és olvashatnak a magyarországi katolikus közvélemény problematikus pápaértéséről is.

Lapszámunkban hosszú beszélgetést olvashatnak a körünkben is ismert és kedvelt Mustó Péterrel, aki nálunk is járt lelkigyakorlatot, illetve előadást tartani, könyveit sokan ismerik és kedvelik. Életpályájáról mesél és arról, élete eseményeiben hogyan vezette őt Isten. Mustó Péter nem szabványos ember és pap, nevelői munkájáról, az ifjúságpasztorációban szerzett tapasztalatairól mesélve el is mondja, hogy még rendtársai sem mindig értették és támogatták, az élet mégis igazolta őt, neveltjei nemcsak hogy rendes emberekké váltak, de negyven éve hatékonyan támogatják az egyházat. A nem hagyományos, nem a kereteket, hanem a személyt, az egyéniséget tisztelő nevelői megközelítés, nem utolsósorban a sok munka, személyes odafigyelés megteremte a gyümölcsét. „Kifogásolták, hogy nem vagyok elég szigorú, nem tartok elég fegyelmet. Megjegyzem, hogy ugyanazok a szülők, akik ezeket kifogásolták, néhány év múlva hozzám jöttek és ilyet kértek: Az én gyerekem annyira megbízik magában, nem tudná-e neki megmondani, hogy…?” Ez a kérdéskör megelőlegezi készülő októberi, a nevelést a középpontba állító lapszámunkat is, amely a hitoktatás mai kérdéseinek sűrűjébe próbál betekinteni és a hitre nevelés lehetőségeit veszi majd szemügyre.

Ezt a lapszámunkat egy befejeződött papi pálya rövid foglalatával zárjuk, illetve egy különlegesebb papi évfolyam-találkozó krónikájával. Remélem, ebben a hónapban is találnak kedvükre való olvasnivalót katolikus kulturális havilapunkban!

Bodó Márta

 

 


Könyv


 

 


Máshol


 

 

Keresés a Katholikos oldalain