Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 3. szám. 2016 március)
Table of contents March, 2016

boritoKedves Olvasó!

Márciusi lapszámunk még a nagyböjt hangulatában fogant, bár méltóságteljesen visszafogott ünneplés is helyet kapott benne. Jakubinyi György érseket hetvenedik születésnapján imádságos köszöntéssel lepték meg Gyulafehérváron, két köszöntőbeszédet és a február 13-i ünnepségen készült képeket kiemelt helyen hozza lapunk. Január végén alapító főszerkesztőnkre, az örökké aktuális Bajor Andorra emlékeztünk: az összeállításból, mely Kolozsváron a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében hangzott el, az irodalomtörténész értő szavait és Bajor két szövegét olvashatják lapunk hasábjain.

Igazi nagyböjti téma a mindenkori szenvedés: egy egykori kommunista pribék ítélete margójára született az az írás, amely a Râmnicu Sărat-i börtönt, az ottani körülményeket és néhány fogoly életét villantja fel. Érdekessége az írásnak, hogy a téma avatott kutatójától olyan adatokat sikerült szerezni, amelyek Sándor Imre egykori kolozsvári általános helynök börtönbeli helyzetének, majd halálának körülményeit részleteiben tárja fel. Az ő sorsa, és e „kivégzőbörtönt” túlélt Godó Mihály jezsuita vallomása egyaránt élesen világítja meg a testi és lelki szenvedés mélységeit és a napi kínok kifundálóinak aljas lelkületét.

Aktuális gyakorlati teológiai kérdést vet fel a szentáldozáskor a nem áldozó gyerekeknek adott kis keresztről szóló írásunk. Mint ahogy továbbra is aktuális a muszlim-kérdés, amelynek kapcsán tanulmányszerzőnkkel együtt úgy véljük, fontos pontosan ismerni az iszlám gyökereit és elhajlásait egyaránt. A szembenézés és a párbeszéd ugyanis megkerülhetetlen: erről elmélkedik fiatal, elkötelezett szerzőnk a lap záró írásában.

Találnak emellett irodalmi és fotográfiai anyagot, értéket, amely a szemet-lelket segít felemelni Istenhez: ez a nagyböjti készület és egész keresztény életünk célja. Reméljük, márciusban is velünk tartanak!

Bodó Márta

 


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain