Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 2. szám. 2016 február)
Table of contents February, 2016

boritoKedves Olvasó!

Még le sem zárult a Megszentelt élet éve, amikor Ferenc pápa megnyitotta az Irgalmasság szentévét. Az átfedés biztosan nem véletlen és fontos üzenettel bír. Szentatyánk minden megnyilvánulásában, üzenetében az együtt érző, a bárminemű szegénységet vagy peremre szorulást megélők iránt elköteleződött egyház vízióját csillantja fel, és annak megvalósítására buzdít minden korosztályt, minden életállapotban élő keresztényt, köztük a szerzeteseket is.

Elérkeztünk a megszentelt életnek szánt rendkívüli év végére. És mint minden vég, ez is a kiértékelés ideje és egyben új kezdet. A mérleget az egyes szerzetesrendek, közösségek házon belül és együtt is megvonják, és azt hiszem, joggal adhatnak hálát, hiszen ha jól megnézzük, sok minden történt ebben az évben: számos szép találkozás, tapasztalatcsere, a megszentelt élet kincseire való rámutatás. Mifelénk nem nagy kampánnyal és figyelmet felkeltő eszközökkel valósult meg mindez, de csendben, meghitten, örömmel, nyitottsággal. És ez illik is életformánkhoz, az evangéliumi tanácsokhoz. Hogy pedig a végből lesz-e kezdet? Azt hiszem, nem lesz, mert már lett: ami ennek az évnek a során elindult, az már nem tagadható le, nem szakítható meg, az elültetett magok már nem szedhetőek ki a földből. A vetés Ura pedig biztosan megadja a termést is.

Aki nem gyakorolja az irgalmasságot, nem tekint annak „arcára”, Jézus Krisztusra és nem követi őt, az nem keresztény, és még kevésbé lehet szerzetes. Ezért öröm és meghívás (talán kihívás is?) számunkra, szerzetesek számára, hogy a világegyházban az életformánknak szentelt rendkívüli időszak az isteni irgalom évében zárul. Ez az egybeesés motivált arra, hogy rámutassunk lapunk által is olyan szerzetesi küldetésekre, amelyekben az irgalmasság testi-lelki cselekedetei különös hangsúlyt kapnak.

„A tevékeny szeretet képzelőereje nem ismert határokat” – írta Ferenc pápa a szerzeteseknek tavaly ilyenkor. Bízom benne, hogy e lapszámunk tartalma nem csak példákkal támasztja alá ezt az ígéretes mondatot, hanem felszítja mindannyiunkban az Isten és embertársaink iránti szeretetünk tüzét, szenvedélyességét is.

Berecki Silvia

 


Könyv


Film

  • Zárszó és nyitókép      (Hadnagy Margó)

 

 


Máshol

 


 

Keresés a Katholikos oldalain