Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 8. szám. 2016 augusztus)
Table of contents August, 2016

boritoKedves Olvasó!

Nagy örömmel bocsátjuk útjára lapunk újabb, Márton Áronnak szentelt számát. Nem csak a kötelező ünneplés, születésének 120. évfordulója vezetett minket, mindannyiunkat, szerzőket, szerkesztőket, technikai és grafikai, adminisztratív és terjesztésben dolgozó munkatársakat. Valós öröm minden egyes alkalommal Márton Áronnal foglalkozni! Szerkesztőként elsősorban ezt az örömet szeretném az olvasókkal éreztetni, megosztani.

Másodsorban kissé elfogultan talán, de a tényeknek megfelelően állítom, ez a lapszám is gazdag: van benne érdekesség, újdonság is, ugyanakkor most kiemelten törekedtünk arra, hogy összefoglaló jellegű, olvasmányos írások kapjanak helyet a lapszámban. Így az olvasó képet alkothat Márton Áron emberi oldaláról, harctéri helytállásáról, papi szolgálatának egyes szakaszairól, a kultúrához való viszonyáról, nevelői elképzeléseiről, a családvédő papról és püspökről, a II. vatikáni zsinathoz való viszonyulásáról, a „diplomata”, a közéletben szereplő, a demokráciáról gondolkodó Márton Áronról. A Securitate irattárát kutató történész ezúttal a börtönévek kevéssé ismert részleteibe kalauzol.

Az „akkor”-t a mával köti össze a címlapunkon is látható csíkszeredai új Márton Áron-szobor: alkotójával képekkel illusztrált interjút olvashatnak a kompozíció születéséről. Azt a nagyságot, amit a szobrász is megérzett, s ami igazán jellemzi Márton Áront, jól fejezi ki Weöres Sándor verse. Mintha maga a püspök diktálná a költőnek: „nékem kedvesebb: a nagyság álmából kibújni… Természetes emberi méret vonz engem, nem a nagy ragyogás, a szörnyű talapzat. …Munkámat használni lehessen, ne szájtátva csodálni.”

Hitvalló püspökünk életútja példaértékű, és még mindig számtalan olyan mozzanata van, amit nem ismerünk-értünk-élünk kellően. Ami különféle élethelyzeteinkben, megpróbáltatásainkban ma is erősíthet. Ezért is érdemes foglalkozni vele, olvasni róla.

Bodó Márta

 

 


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain