Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXIV. évfolyam 11. szám. 2015 november)
Table of contents November, 2015

boritoKedves Olvasó!

Nehéz, de szép témát választottunk ehhez a lapszámhoz. Nehéz, nemcsak azért, mert a perem és peremre szorultság mindig nézőpont kérdése és nem könnyű meghatározni, hanem azért is, mert ha nyitott szívvel olvassuk ezeket az oldalakat, nem maradhatunk kívül, valamilyen szinten megérintődünk. És ez így van jól, mert krisztusi meghívásunk arra (is) szól, hogy örüljünk az örvendezőkkel és sírjunk a szomorkodókkal, mi több, ne csak sírjunk velük, hanem osztozzunk sorsukban és álljunk melléjük, tegyünk értük és velük. Éppen ezért szép is ez a téma: hiszen olyan emberek szólalnak meg ebben a lapszámban, akik nem csak és nem elsősorban beszélnek a felebaráti szeretetről, a szolidaritásról, a segítésről, hanem teszik, élik azt. Remélem, hogy ez az elköteleződés átsugárzik a nyomtatott oldalakról is, és hiszem: érdemes megengednünk, hogy magukkal ragadjanak.

Amikor hosszú idővel ezelőtt kiválasztottuk a témát, még nem tudtuk, hogy az irgalmasság évének „vigíliáját” fogjuk élni ebben a hónapban, és az sem volt tudatos számunkra, hogy a lapszámot az erdélyi Caritas 25. születésnapjának környékén szerkesztjük. De hiszem, hogy a Szentlélek súgott, mert ezúton is készíteni akart erre a fontos tematikus évre, valamint meghívni arra, hogy a szeretetszolgálatban dolgozókat ne csak ünnepeljük, hanem szolgálatukat meg is ismerjük, és valamilyen szinten csatlakozzunk küldetésükhöz.

„Krisztusnak nincs más teste most itt, a földön, csak a tied, nincs más keze, csak a te kezed, nincs más lába, csak a te lábad. A te szemeden keresztül keresi, kin gyakoroljon irgalmat, a te lábaddal jár-kel, hogy jót cselekedjék, a te kezed, amellyel másokat megáld” – cseng fülembe Avilai Szent Teréz gondolata. Ez egyben a vágyam és a jókívánságom is mindannyiunk számára, kedves Olvasó: váljunk azzá, amit rendszeresen magunkhoz veszünk a szentmisében: Krisztus testévé. Adjuk „kölcsön” neki szemünket, fülünket, kezünket, lábunkat, hogy ő általunk is megmutathassa szeretetét.

Berecki Silvia

 


Könyv

  • Laptestvérek

Film


 

 


Máshol


 

Keresés a Katholikos oldalain