Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXIV. évfolyam 8. szám. 2015 augusztus)
Table of contents August, 2015

boritoKedves Olvasó!

Augusztusi lapszámunkat teljes egészében az örömnek szenteljük. Tervezgetés közben arra gondoltunk, itthoni létünk, magyar életérzésünk inkább hajlamosít a mélabúra, az állandó siránkozásra és panaszra, ráadásul úgy érezzük, keresztényként különösen is illik valami szent komolyságba, komorságba burkolózni. Ami ebből az egyvelegből kijön, az bizony nemigen segíti az életet, a személyeset sem, meg a közösségit sem. Ráadásul nem hiteles és nem krisztusi. Ezért gondoltuk azt, járjuk csak körül, mit jelent az élet teljessége, amit Jézus is ígért (hogy életük legyen, és bőségben legyen Jn 10,10), ami ajándék és ezért is ok az örvendezésre, a hálára.

Lapszámunkban a keresztény öröm sok arca jelenik meg: a misszióban, a megtérésben, a szentmisében, az egyházban, a Bibliában, a filozófiában, a szeretetben, szerelemben, házasságban, barátságban, bajtársiasságban, az irodalomban, a képzőművészetben, a szemlélődésben, a történelemben, régen és ma – az élet minden területén. Talál az olvasó e lapszámban tanulmányt és személyes vallomást, verset és prózát, interjút és esszét, gondolatfutamot, tanítást és elgondolkodtató történetet. Meglepő dolgokat is kerestünk, ezért a borítón egy mosolygó angyal fogadja, s ahogy a lapot kinyitja, rögtön a kereszten mosolygó Krisztust látja a belső borítón, és meghívást egy perc szemlélődésre. Aki az ószövetségi könyveket jól ismeri, csodálkozhat, hogy éppen a Prédikátorral találkozik az öröm tanítójaként. Az öröm kultúrtörténetében végigkövetheti, hogyan váltakozik a túlzásba vitt élvezet és a teljes lemondás a történelem során. Azon is meglepődhet, hogy Rejtő Jenő Csontbrigádjával is találkozik lapunk hasábjain, a témát a kiváló esztéta elemzi, a híres egyházjogász pedig a bolondokat dicséri. A zen-meditációt is gyakorló jezsuita szerzetes pedig bevallja: Istent elképzelni se lehet, de ha nem képzeli el, az sem viszi közelebb hozzá. Paradox dolgok sorakoznak, és a lényeg talán az, hogy mindezekre gyermeki tisztasággal, a meglepődés és nem a megbotránkozás képességével tudjunk tekinteni. Akkor közelebb kerülünk az örömhöz és az igazi öröm forrásához.

Bodó Márta

 

Könyv

  • Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet: A belső ima tapasztalatairól (Jonica Xénia)
  • Török Csaba: Örömhirdetés (bm)
  • Milyen színű a valószínű? (Bereczki Silvia)

 

 

Keresés a Katholikos oldalain