Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 10. szám. 2014 október)
Table of contents October, 2014

Kedves olvasó

borito

A tanévkezdés megmozgatja az egész társadalmat: nem csak a közvetlenül érintettek számára fontos ez az esemény. Majdnem ünnepet írtam. Aztán mégsem. Pedig valóban ünnep, és az is volna a természetes, hogy minden szempontból az legyen. De ott vannak minden ősszel az árnyékok: a 24 éve állandóan változó és még mindig a stabilitás reményével sem kecsegtető tanügyi törvények, rendelkezések, struktúrák… és ezek következményei: a színvonal megkérdőjeleződése, a sikertelen érettségi vizsgák, a tanügyi korrupció, a hiányzó ábécéskönyvek. Vagy a szegény családok anyagi gondjai, vagy éppen a „neveletlen” gyermekük miatt kétségbeesett szülők aggodalmai… A gyakorlati nehézségeken túl vannak szellemiek is. Sokakat a gyakorlati nehézségek mögött meghúzódó ideológia nyomaszt, így nem csak a fiatalok jövője miatt, hanem az értékek, különösen az alapvető emberi és keresztény értékek miatt esnek gondolkodóba. Októberi lapszámunkban ezért olyan tanulmányokat ajánlunk, amelyek a realitás talaján maradva is reményt keltenek, gondolkodásra és ezáltal új utak, lehetőségek keresésére serkentenek pedagógust és szülőt, a nevelés ügye iránt elkötelezett olvasót egyaránt. Gyermekeink, fiataljaink realitása végső soron mindannyiunkat érint, a közoktatás és az egyetemi oktatás szakmai és erkölcsi minősége, a hitoktatás, a családi nevelő munka egyaránt meghatározója a társadalomnak, amelyben élünk. Valójában senkit sem hagyhat teljesen hidegen egy újabb tanévkezdés. Az oktatással-neveléssel foglalkozó állami és egyházi intézményekben másképpen vetődnek fel a problémák és az örömök, a családban szintén másképp. De az igazán hatékony nevelői munka és környezet mégis az otthon, a család marad. Enélkül az intézményesített nevelés gyakran csak szélmalomharc, vagy éppen idomítás és agymosás… Érdemes tehát együtt gondolkodni annak érdekében, hogy lehessen mégis ünnep minden őszi újrakezdés: a növekedés ünnepe, amely kibontakoztatja Isten teremtő művét az emberben: gyermekben, fiatalban – és felnőttben egyaránt. 

Farmati Anna

 


Könyv


 

Keresés a Katholikos oldalain