Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 5. szám. 2014 május)
Table of contents May, 2014

Kedves olvasó

borito

A II. vatikáni zsinaton ismerte fel a katolikus egyház a média egyre nagyobb szerepét, korunk emberére gyakorolt hatását, és határozta el, hogy az érzékelhető veszélyek ellenére nem ellenségesen viszonyul ehhez az eszközhöz, hanem használni fogja. Ennek következménye a zsinati dokumentum a tájékoztatási eszközökről, majd az ezek használatának módozatait taglaló, rendkívül árnyalt és körültekintő további két dokumentum, a katolikus egyházban bevezetett és immár 48. alkalommal megtartott kommunikációs világnap – a sor folytatható. A kommunikációs világnap tájainkon való megünneplése még nem bevett gyakorlat, s noha próbálkozunk, nem könnyen megy át a (katolikus) köztudatba, hogy mi a lényege. Az ünneplés akkor lehetne teljes, ha a közösség a maga teljesítményét, erőfeszítését, munkájának beteljesedését ünnepelhetné. Csakhogy éppen ez nincs még meg a hazai kommunikációs világnap hátterében: az egységes, közösen megfogalmazott cél és az érte való elkötelezett, vidám közösségi összefogás. Tagadhatatlan: tájainkon is történtek lépések. Püspökségeinken sajtóirodák jöttek létre, ezek különféle módon törekednek az általuk képviselt intézmény, egyházmegye életéről valamilyen képet felmutatni. Papok blogot, saját és plébániai, igehirdetéssel foglalkozó köteteket, értesítőket és honlapokat írnak. Vannak egyházmegyeközi lapjaink. Némiképpen a világi fórumokon is meg-megjelenik a katolikus egyház is. A felsoroltak mindenike fejleszthető: a médiaszakmai minőség és a rólunk szóló hírek mélysége, jelentősége terén. Ami talán legjobban hiányzik: az összehangolt, közös gondolkodás a média mint eszköz szakszerű használatáról tájainkon. Annak mérlegelése, mit akar a helyi katolikus egyház magáról megmutatni, mik azok a hangsúlyok, amelyek számára fontosak, amelyekkel ő tematizálja, formálja a közvéleményt (és nem folyton utána meg az események után kullog), melyek (pasztorációs) célkitűzései, amelyeket egységesen (és nem pusztán egyes képviselők ügybuzgalmára, netán magamutogatási vágyára hagy) szeretne felmutatni mint az alapító Jézus Krisztus szíve szerinti tartalmat. Ha ez az egységes cél világos a pap és világi egyháztagok számára, az eszközök, módszerek megválogatása részletkérdés. Most egyelőre a hangsúly az eszközökön van, nem annyira a tartalmon és minőségen. Mindezekről olvashatnak jelen lapszámunkban, amelyet a katolikus kommunikáció világnapjára állítottunk össze.

Bodó Márta

 

    


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain