Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 8. szám. 2014 augusztus)
Table of contents August, 2014

 

borito

Kedves Olvasó!

Vajon testellenes-e a kereszténység? (Benyik György) Testiségünk-lelkiségünk egysége Testellenes-e a kereszténység? – teszik fel a kérdést némelyek egyoldalúan, kiragadva egy-egy morális parancs, prédikáció vagy emberi megnyilvánulás talán nem is szándékolt üzenetét. Mások hasonló okokból meg is adják az igenlő választ. Benyik György professzor időutazásra hív a kérdés kapcsán, végigvezetve az érdeklődőket a teremtéstörténet üzenetétől a hellenizmuson, a reneszánszon, a puritanizmuson, a liberalizmuson, elérve korunk testkultuszához. Testiségünk-lelkiségünk számos vonatkozásából villant fel néhányat jelenlegi lapszámunk. A testi és lelki szenvedés összefüggéseire mutat rá Jób könyve metaforarendszerének elemzése, de a spiritualitásnak és vallásosságnak a rákos betegek fizikai állapotára gyakorolt hatásának leírása, valamint a szomatodráma „titkai” is. Ha testünk szenved, az kihat a lelkünkre is: olykor kínt okozva azon a szinten is, máskor pedig éppen a fizikai korlátok által új, mélyebb dimenziókat, az élet értékének és gazdagságának addig észre sem vett vetületeire irányítva rá figyelmünket. És fordítva is: lelkünk szenvedése, még akkor is, vagy különösen akkor, ha elnyomjuk, testi tünetekben mutatkozik, a lelki és szellemi jóllétünkről való gondoskodás pedig gyógyítólag hat(hat) testünkre is. Arra, ahogyan a lélek bajai mozgással felszínre hozhatóak és sokszor rendezhetőek, több módszer is létezik, ezek egyike a jelen lapszámban bemutatott pszichodinamika. Továbbá az evangéliumi értelemben vett teljes, bőséges élethez való vissza- vagy eljutás lehetséges ösvényének bizonyul például az értelmes és a teremtés rendjével harmóniában végzett munka, a romantikus szerelem mítoszán túllépett, igazi szeretetre építő házasság, és arrafele segíthet egy gyalogos zarándoklat vagy a tánc számos formája is – hívják fel a figyelmet, szaktudásukon túl saját tapasztalataikra is alapozva, szerzőink. Mindezekből gazdagodva, és az önmagunk számára érvényesnek vélt felismeréseket életvitelünkbe beépítve válhatunk – Pál Feri kifejezését használva – egyre inkább „Isten őrzésének helyeivé”.

 


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain