Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXV. évfolyam 4. szám. 2014 április)
Table of contents April, 2014

Kedves olvasó

borito

Februárban ünnepeltük Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóját. Húsvétot köszöntő lapszámunk gerincét a kolozsvári, központi ünnepségen elhangzott, erre az alkalomra írt két előadás (Kovács Gergelyé és Marton Józsefé), az ekkorra készített kiállítás-bemutató (Hegedűs Enikőé) képezi, ezek mellé társítottuk a Márton Áron kolozsvári munkájának kezdeteiről szóló írást (Ozsváth Judit tollából), a kolozsvári Piarista Gimnázium világi tanárának hagyatékából, s a CNSAS archívumból előkerült dokumentumokat. Márton Áron jelképes alakja erdélyi történelmünknek: szándékosan nem csak katolikus egyháztörténetről beszélek. A nagy püspök az erdélyiek közös kincse, emlékét tisztelettel, szeretettel ápolja sok protestáns, Benkő Samu így fogalmazott Márton Áron temetésén: „az erdélyi magyarság házának leszakadt a tartógerendája”. Ellenfelei és ellenségei is tisztelték. A róla szóló kötet budapesti bemutatóján Stefano Bottoni történész kiemelte: a tiszteletet szikár következetessége váltotta ki, amely minden külső körülménytől függetlenül élete során változatlanul jellemezte, se börtönnel, se fenyegetéssel nem tudták megtörni. Kovács Gergely így fogalmaz: „írásaiban ránk maradt mély tanítása annyira gazdag, hogy valósággal kimeríthetetlen”; Marton József pedig így ír: „Mindvégig tárgyalófél maradt az állami hatóságokfelé is. Pedig mindig hátrányos helyzetben volt (...) tegyük hozzá: általában célt ért, mert a hatósági emberek is tudomásul vették emberi nagyságát.”

Emellett a piaristák kultúraközvetítői szerepéről is megemlékezünk, levéltári kutatásokra alapozó történelmi áttekintést közlünk a böjti fegyelemről és annak válságáról a 19. századi Erdélyben. A Marosvásárhelyen tartott tanatológiai konferencia témájáról, az élet szolgálatában álló betegség-, halálképről, az azokhoz való viszonyulásról szóló írás (Bereczki Silvia SA tollából) teszi teljessé az áprilisi, húsvétot köszöntő Keresztény Szót.

 

 

    


Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain