Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

E szám tartalmából (XXIV. évfolyam 4. szám. 2013 április)
Table of contents April, 2013

boritoKedves Olvasó!

Benedek pápa váratlan lemondása meglepte a világot, kiemelt sajtótémává tette az egyházat. Az, hogy egy jelentős hatalommal is járó pozícióról önként lemondott, pozitív visszhangot keltett, olyan példát állított, amit sokan ámulva emlegetnek, de bármilyen egyszerűnek tűnik is, nemigen mernek követni. Meglepő az új pápa is, aki egy sor dologban „első”: jezsuita pápaként, Ferenc néven, Európán kívüliként… Elődjéhez hasonló tiszteletet vívott ki máris néhány gesztusa: egyszerű fehér reverendája, mindenkit megszólító első szava, amikor jó estét kívánt; hogy nem visel semmi díszt, keresztje a régi, gyűrűje nem arany; beiktatására honfitársait nem invitálta, hanem azt kérte, a megspórolt repülőjegy árát adják a szegényeknek; a mégis Rómába érkezetteket nagy szeretettel fogadta, mintegy jobbjára ültette az argentin szemetest, munkatársának nevezve őt; a megszokott protokollt folyton felrúgva, saját biztonsági embereit próbára téve oda-odamegy a gyermekekhez, a fogyatékosokhoz… Beszédei tetszenek: imponál a következetessége, amellyel a figyelmet a peremre szorultakra irányítja, az egyházat a valódi krisztusi útra igyekszik kormányozni. Ám az ő esetében is többen hivatkoznak rá, mint ahányan követik. Pedig bátor dolog a mai világpolitikában a szegényekkel való szolidaritásról szólni, hiteles keresztény irány. Húsvéti lapszámunk Ferenc pápával indít, s az öröm, az élet és a szépség jegyében áll. Ez utóbbit az utolsóvacsora-ábrázolások képi világáról szóló írásunk képviseli, előbbieket többek között a fiatal erdélyi világi teológushallgatók generációi, akiket Holló László „számlált” meg, a képzés első évtizedének mérlegét kínálva, s akiket meg is szólaltatunk. E lapszámban ketten számolnak be hivatásuk útjáról, következő számainkban többen is vallanak majd. Pályakezdésük, lendületük töltsön el mindenkit örömmel, életkedvvel, tettvággyal, hogy a folyton megújuló, a Szentlélek ihletése folytán fiatal és életerős egyházzal tudjunk lépést tartani. Ehhez kérek erőt, elszántságot Istentől minden olvasónk számára!

 

Könyv


 

 

Keresés a Katholikos oldalain